کفپوش ورزشی چند منظوره یکپارچه

کفپوشهایی که در سالنهای ورزشی بکار گرفته می شوند باید به قدر کافی سخت و دارای اصطکاک و همزمان انعطاف پذیر و ارتجاعی باشند، تا بتوانند برآیند مناسبی از نیروهائی که به آنها وارد می شود را ارائه دهند و در مقابل نیروهای استاتیکی و دینامیکی مقاوم باشند، که در نتیجه از وارد شدن آسیب های جزئی و یا جدی به ورزشکاران و ایجاد سائیدگی و خراش بر بدن ورزشکاران در هنگام تماس شدید با زمین جلوگیری کنند، علاوه بر آن قابلیت، اجرای یک لایه فوم در زیر کفپوش پی وی سی رولی و استفاده از خرده لاستیک همراه چسب پلی اورتان ریختگی در کفپوشهای یکپارچه این امکان را می دهد که کلیه مزایای فوق را بصورت پررنگ تر و تاثیرگذارتر داشته باشد.

 در سیستم یکپارچه به علت دوام بالا و ویژگی الاستیکی کفپوش که میتوان جهت هر ورزشی اختصاصی عمل نمود و پارامترهای ضخامت ، سختی ونرمی ، میزان صافی ، ضریب استحکاک و… را با توجه به ورزش، استفاده واستانداردهای مد نظر اعمال نمود در سالن ورزشی این سیستم  را می توان برای همه نوع ورزش استفاده کرد کفپوش پلی یورتان سالن ورزشی  مناسب انواع ورزشها در فضاهای داخلی و خارجی (سرپوشیده و روباز) از جمله در سالن های هندبال ، بسکتبال، والیبال، ایروبیک، ژیمناستیک و دیگر فضاهای چند منظوره می باشد.

توضیحات

کفپوشهایی که در سالنهای ورزشی بکار گرفته می شوند باید به قدر کافی سخت و دارای اصطکاک و همزمان انعطاف پذیر و ارتجاعی باشند، تا بتوانند برآیند مناسبی از نیروهائی که به آنها وارد می شود را ارائه دهند و در مقابل نیروهای استاتیکی و دینامیکی مقاوم باشند، که در نتیجه از وارد شدن آسیب های جزئی و یا جدی به ورزشکاران و ایجاد سائیدگی و خراش بر بدن ورزشکاران در هنگام تماس شدید با زمین جلوگیری کنند، علاوه بر آن قابلیت، اجرای یک لایه فوم در زیر کفپوش پی وی سی رولی و استفاده از خرده لاستیک همراه چسب پلی اورتان ریختگی در کفپوشهای یکپارچه این امکان را می دهد که کلیه مزایای فوق را بصورت پررنگ تر و تاثیرگذارتر داشته باشد.

در سیستم یکپارچه به علت دوام بالا و ویژگی الاستیکی کفپوش که میتوان جهت هر ورزشی اختصاصی عمل نمود و پارامترهای ضخامت ، سختی ونرمی ، میزان صافی ، ضریب استحکاک و… را با توجه به ورزش، استفاده واستانداردهای مد نظر اعمال نمود در سالن ورزشی این سیستم  را می توان برای همه نوع ورزش استفاده کرد کفپوش پلی یورتان سالن ورزشی  مناسب انواع ورزشها در فضاهای داخلی و خارجی (سرپوشیده و روباز) از جمله در سالن های هندبال ، بسکتبال، والیبال، ایروبیک، ژیمناستیک و دیگر فضاهای چند منظوره می باشد.

موارد استفاده

در سیستم یکپارچه به علت دوام بالا و ویژگی الاستیکی کفپوش که میتوان جهت هر ورزشی اختصاصی عمل نمود و پارامترهای ضخامت ، سختی ونرمی ، میزان صافی ، ضریب استحکاک و… را با توجه به ورزش، استفاده واستانداردهای مد نظر اعمال نمود در سالن ورزشی این سیستم  را می توان برای همه نوع ورزش استفاده کرد کفپوش پلی یورتان سالن ورزشی  مناسب انواع ورزشها در فضاهای داخلی و خارجی (سرپوشیده و روباز) از جمله در سالن های هندبال ، بسکتبال، والیبال، ایروبیک، ژیمناستیک و دیگر فضاهای چند منظوره می باشد.