کفپوش اپوکسی پارکینگ

کفپوش پارکینگ

کفپوش اپوکسی و پلی اورتان پارکینگ

پارکینگ ها در مجتمع های تجاری و اکثر منازل ، اولین مکانهای هستند که دیده می شوند

با استفاده از کفپوش اپوکسی و پلی اورتان که از جدید ترین روشها و متدهای معماری در کشورهای پیشرو میباشد. که بدین وسیله میتوان به خواص مطلوب زیادی دست یافت.