کفپوش های پارکی

کفپوش پارکی دارای دو نوع بوده که یک نوع آن کفپوش پارکی تاتامی و نوع دیگر آن کفپوش پارکی لاستیکی می باشد. کفپوش پارک مناسب جهت فضاهای بازی و مجتمع های تفریحی می باشد. پارک ها و فضاهای بازی.