کفپوش اپوکسی ضد جرقه

ضد جرقه (Anti Static) :

epoxy ، اپوکسی ، پلی اورتان

کفپوش آنتی استاتیک با لایه بندی و تدابیری،رسانای جریان الکتریسیته میگردند و با تخیله بار الکترسیته ساکن ، موجب محافظت از تجهیزات حساس الکترونیکی و مانع جرقه زدن می شوند به همین دلیل به کفپوش ضد جرقه نیز معروف میباشند

توضیحات

در بعضی از قسمتهای صنایع و بیمارستانها مانند سالن تولید و انبار نگهداری مواد محترقه ، چاشنی و باروت ، اتاق عمل به دلیل وجود اتر و بخارات منفجرشونده و صنایع شیمیایی حساس به جرقه و گاهی در صنایع الکترونیک و ابزار دقیق، شخصی که مشغول به کار می باشد نباید حامل جریان الکتریسیته ساکن باشند ، در این موارد استفاده از کفپوش آنتی استاتیک اجباری می باشد . این کفپوش که تا حدودی رسانای جریان برق هستند و با ترفندهایی به چاه ارت متصل می شوند تا بدن هر شخص که وارد آن محیط می شود را از بار الکتریکی تخلیه نمایند که در تماس با وسایل فلزی جرقه ای حاصل نشود، به همین دلیل به این کفپوشها ضد جرقه نیز میگویند. این نوع کفپوش را می توان از جنس اپوکسی یا پلی یورتان اجرا نمود.

موارد استفاده

صنایع نظامی ،مخابراتی ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی ، پتروشیمی ، رنگ ، الکترونیکی ،ابزار دقیق و شیمیایی و جهت صنایع حساس با بار الکتریکی ساکن و جرقه