کفپوش های شهربازی

کفپوشهای تزیینی:

epoxy ، اپوکسی ، پلی اورتان

گاهی به کفپوشهایی( منازل مسکونی , لابی هتلها ,مجتمع ها ومغازههای تجاری, مطب ها واز جمله در ایران آشناتر در شهر بازیهای سرپوشیده) احتیاج است که رنگهایی متناسب با محیط و نقشهایی متناسب با کاربری داشته باشند که این موضوع راه حلی جز رنگ کردن کف ندارد چرا که در صورت درست فرموله شدن واجرای صحیح ، کفپوش همراه با عمری طولانی و سهولت در تمیز شدن و مقاومت های فوق العاده باعث زیبایی ، ایجاد نقش و تنوع در ترکیب رنگها خواهد شد ،  که البته فقط به روش کفپوشهای ریختگی اپوکسی و پلی اورتان حاصل میگردد.

مدیران شرکت پوشش صنعت اکسین با تجربه بالا ورزومه قوی خود در این مورد میتوانند بهترین راهنما ومشاور شما باشند با ما در تماس باشید

توضیحات

کفپوشهای منازل مسکونی , لابی هتلها ,مجتمع ها ومغازههای تجاری, مطب ها واز جمله در ایران آشناتر در شهرهای بازیهای سرپوشیده احتیاج به رنگهایی متناسب با محیط و نقشهایی متناسب با کاربری میباشد که البته گاهی این موضوع راه حلی جز رنگ کردن کف ندارد چرا که در صورت درست فرموله شدن واجرای صحیح کفپوش همراه با عمری طولانی و سهولت در تمیز شدن و مقاومت های فوق العاده که در مورد کفپوشهای اپوکسی و پلی اورتان را گفتیم زیبایی , ایجاد نقش و تنوع وترکیب رنگهارا خواهیم داشت که البته فقط به روش کفپوشهای ریختگی حاصل میگردند.

موارد استفاده

کفپوشهای منازل مسکونی , لابی هتلها ,مجتمع ها ومغازههای تجاری, مطب ها واز جمله در ایران آشناتر در شهرهای بازیهای سرپوشیده احتیاج به رنگهایی متناسب با محیط و نقشهایی متناسب با کاربری میباشد که البته گاهی این موضوع راه حلی جز رنگ کردن کف ندارد چرا که در صورت درست فرموله شدن واجرای صحیح کفپوش همراه با عمری طولانی و سهولت در تمیز شدن و مقاومت های فوق العاده که در مورد کفپوشهای اپوکسی و پلی اورتان را گفتیم زیبایی , ایجاد نقش و تنوع وترکیب رنگهارا خواهیم داشت که البته فقط به روش کفپوشهای ریختگی حاصل میگردند.