کفپوش اپوکسی تجاری و مسکونی

کفپوشهای منازل مسکونی , لابی هتلها ,مجتمع ها ومغازههای تجاری, مطب ها واز جمله در ایران آشناتر در شهر بازیهای سرپوشیده احتیاج به رنگهایی متناسب با محیط و نقشهایی متناسب با کاربری میباشد که البته گاهی این موضوع راه حلی جز رنگ کردن کف ندارد چرا که در صورت درست فرموله شدن واجرای صحیح کفپوش همراه با عمری طولانی و سهولت در تمیز شدن و مقاومت های فوق العاده که در مورد کفپوشهای اپوکسی وپلی اورتان گفته شد، باعث زیبایی ، ایجاد نقش و تنوع در ترکیب رنگها خواهد شد ،  که البته فقط به روش کفپوشهای ریختگی حاصل میگردد.