چمن مصنوعی

چمن مصنوعی از دهه ۶۰ میلادی در مناطقی بکار میرود که امکانات لازم برای رشد چمن طبیعی فراهم نیست و یا نگهداری از آن به نحو مطلوب غیر ممکن یا مشکل است . این نوع کفپوشها عمدتاً در استادیوم ‌‌‌ های ورزشی بکار میروند البته استفاده در زمینه های ورزشی تنها بخشی از کاربرد چمن مصنوعی است. دوام این لایه ها ، هزینه پایین نگهداری ، عدم نیاز به آبیاری و ظاهر طبیعی آنها باعث شده است که این تولیدات بطور وسیعی مورد استفاده قرار گیرند.

قیمت انواع چمن مصنوعی بر اساس نوع الیاف ، طول الیاف و تراکم چمن مصنوعی و مشخصات فنی متفاوت است.

توضیحات

چمن مصنوعی از دهه ۶۰ میلادی در مناطقی بکار میرود که امکانات لازم برای رشد چمن طبیعی فراهم نیست و یا نگهداری از آن به نحو مطلوب غیر ممکن یا مشکل است . این نوع کفپوشها عمدتاً در استادیوم ‌‌‌ های ورزشی بکار میروند البته استفاده در زمینه های ورزشی تنها بخشی از کاربرد چمن مصنوعی است. دوام این لایه ها ، هزینه پایین نگهداری ، عدم نیاز به آبیاری و ظاهر طبیعی آنها باعث شده است که این تولیدات بطور وسیعی مورد استفاده قرار گیرند.

قیمت انواع چمن مصنوعی بر اساس نوع الیاف ، طول الیاف و تراکم چمن مصنوعی و مشخصات فنی متفاوت است.

موارد استفاده

چمن مصنوعی از دهه ۶۰ میلادی در مناطقی بکار میرود که امکانات لازم برای رشد چمن طبیعی فراهم نیست و یا نگهداری از آن به نحو مطلوب غیر ممکن یا مشکل است . این نوع کفپوشها عمدتاً در استادیوم ‌‌‌ های ورزشی بکار میروند البته استفاده در زمینه های ورزشی تنها بخشی از کاربرد چمن مصنوعی است. دوام این لایه ها ، هزینه پایین نگهداری ، عدم نیاز به آبیاری و ظاهر طبیعی آنها باعث شده است که این تولیدات بطور وسیعی مورد استفاده قرار گیرند.

قیمت انواع چمن مصنوعی بر اساس نوع الیاف ، طول الیاف و تراکم چمن مصنوعی و مشخصات فنی متفاوت است.