پوشش اپوکسی زینک ریچ

epoxy ، اپوکسی ، پلی اورتان

این محصول دو جزئی که بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید فرموله شده است، این محصول دارای خاصیت ضد خوردگی بالا می باشد ولایه بسیار سختی را بر بروی سطوح فلزی ایجاد می نماید. این پایداری بر اساس سیتم محافظت کاتدیک پدید می آید این پوشش در اثر واکنش شیمیایی خشک شده و به عنوان محافظ در سازه های فلزی و مخازن صنعتی بکار میرود تا از خوردگی سطوح فلزی در شرایط جوی نا مناسب و نقاط مرطوب جلوگیری نماید.

موارد استفاده

این پوشش در اثر واکنش شیمیایی خشک شده و به عنوان محافظ در سازه های فلزی و مخازن صنعتی بکار میرود تا از خوردگی سطوح فلزی در شرایط جوی نا مناسب و نقاط مرطوب جلوگیری نماید.

روش مصرف

این محصول دو جزئی که بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید فرموله شده است، این محصول دارای خاصیت ضد خوردگی بالا می باشد ولایه بسیار سختی را بر بروی سطوح فلزی ایجاد می نماید.