آستری اپوکسی زینک فسفات

این محصول یک پرایمر ضد خوردگی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنرپلی آمید می باشد. این پرایمر به عنوان لایه اول در یک سیستم رنگ برای سطوح خارجی مخازن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات شیمیایی، پلایشگاهها و مناطق ساحلی کنار دریا مورد استفاده قرار می گیرند. پوششهای اپوکسی میانی و رویه اپوکسی و یا پلی اورتان را میتوان به صورت یک لایه نهایی روی سطوح فلز دارای آستری بکار برد

روش مصرف رنگ پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمین در مرحله اول ابتدا قسمتA را بوسیله همزن مخلوط کرده تا بصورت کامل یکنواخت شود. سپس جز B را به آن اضافه می نماییم و بار دیگر بوسیله همزن دو جز را مخلوط کرده و پس از آن حدود ۲۰ دقیقه به مخلوط اجازه میدهیم تا واکنش لازم بین دو جز صورت پذیرد. هم اکنون رنگ آماده اجرا می باشد. با توجه به عمر مفید رنگ بعداز اختلاط رنگ آماده شده را در دماي ۲۵ درجه حداکثر تا ۴ ساعت مصرف نمایید.

سطح مورد نیاز باید حداقل درجه آن بر اساس استاندارد سوئدي SA 2½یا SA3 ،ISO 8501-1 باشد. همچنین حداقل میزان پروفایل سطح (زبري) ۴۰ میکرون می باشد

مشخصات فنی

فام ظاهري : طوسی (مات)

درصد حجمی مواد جامد : % ۲۶۲

زمان اجراي لایه بعدي در دماي ۲۵ درجه: ۲۰ تا ۶ ساعت

مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي ۲۵ درجه: ۵ ساعت

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دماي ۲۵ درجه: ۱۶ ساعت

مدت زمان خشک شدن کامل در دماي ۲۵ درجه: ۴ روز

عمر مفید رنگ بعد از اختلاط در دماي ۲۵ درجه: ۴-۳ ساعت

نسبت اختلاط رنگ و هاردنر : به برچسب رنگ روي قوطی مراجعه شود.

مدت زمان انبار داري : یکسال ( در دماي ۵ تا ۴۰ درجه در شرایط محیطی مناسب)

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزي، رنگ پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمین:

۱-دماي محیط بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد

۲-دماي سطح ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

۳-رطوبت نسبی کمتر از ۸۰%

تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :

۱-دستگاه AIR LESS SPRAY اسپري بدون هوا

۲-دستگاه CONVENTIONAL SPRAY اسپري هوا

۳-میکسر برقی یا بادي

۴-قلم مو و غلطک

در هنگام استفاده از AIRLESS SPRAY از نازل ۰٫۰۱۹ یا ۰٫۰۱۷ اینچ می بایست استفاده گردد.

در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY ازنازل ۲ یا ۱٫۸ میلی متر می بایست استفاده گردد.

روش مصرف

روش مصرف رنگ پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمین در مرحله اول ابتدا قسمتA را بوسیله همزن مخلوط کرده تا بصورت کامل یکنواخت شود. سپس جز B را به آن اضافه می نماییم و بار دیگر بوسیله همزن دو جز را مخلوط کرده و پس از آن حدود ۲۰ دقیقه به مخلوط اجازه میدهیم تا واکنش لازم بین دو جز صورت پذیرد. هم اکنون رنگ آماده اجرا می باشد. با توجه به عمر مفید رنگ بعداز اختلاط رنگ آماده شده را در دماي ۲۵ درجه حداکثر تا ۴ ساعت مصرف نمایید.

سطح مورد نیاز باید حداقل درجه آن بر اساس استاندارد سوئدي SA 2½یا SA3 ،ISO 8501-1 باشد. همچنین حداقل میزان پروفایل سطح (زبري) ۴۰ میکرون می باشد